Ile kosztuje fiskalizacja kasy?

person holding smartphone beside tablet computer

Zgodnie z panującymi w naszym kraju zasadami wszyscy właściciele firm, których roczne dochody przekraczają 20 tysięcy złotych zobowiązani są do posiadania kasy fiskalnej. Czas na zakup kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej wynosi dwa miesiące. W tym czasie należy dokonać zakupu oraz rejestracji kasy.

Fiskalizacja to jednorazowa usługa, która ma na celu zaprogramowanie zakupionej przez Ciebie kasy. W efekcie następuje zsynchronizowanie modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy, na czego podstawie generowany jest dobowy raport fiskalny. Przeprowadzenie procesu fiskalizacji kasy trwa naprawdę krótko, jednak upoważniony do wykonania tej czynności jest jedynie doświadczony pracownik serwisu. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie fiskalizacji kasy firmie, u której kasa została zakupiona. Wygodne jest również podpisanie umowy z jedną firmą jeśli chodzi o obsługę wszystkich kas znajdujących się w danej firmie.

W momencie, gdy stajesz przed zadaniem zakupu twojej pierwszej kasy musisz udać się do Urzędu Skarbowego w celu zarejestrowania twojej kasy. Następnie oczekujesz na wykonanie fiskalizacji przez pracownika serwisu. W trakcie swojej pracy wpisze on do kasy NIP twojej firmy oraz wydrukuje raport potwierdzający wykonanie usługi. Po zakończeniu fiskalizacji twojej kasy musisz udać się ponownie do Urzędu Skarbowego razem z wydrukowanym raportem oraz numerem ewidencyjnym twojej kasy.

Bardzo często pojawia się pytanie o koszty związane z fiskalizacją kas. Cena za taką usługę jest niewielka i wynosi ona między 50, a 100 złotych. Oczywiście wszystko zależy od tego z jaką firmą rozpoczniesz współpracę – ceny mogą wahać się również w zależności od lokalizacji.

Warto wspomnieć również o tym, że właściciele firm mogą już na samym początku prowadzenia własnej działalności zdecydować się na zakupienie i zarejestrowanie kasy fiskalnej, jednak dopiero przy przekroczeniu kwoty obrotów powyżej 20 tysięcy złotych posiadanie tego elementu w firmie jest obowiązkowe – przed tym progiem posiadanie kasy jest dowolne.